LỜI ĐẢNG

(gởi bọn tị nạn)

 

Tấm bia trn đảo ấy ?
Chết rồi tưởng niệm hồn ma lm g !
Đảng no xi chng đi vượt biển ?
Chng chết chm l việc ... tất nhin
Bia kia th c g thing
Chỉ by ra chuyện lm phiền đảng ta !
Đảng ra lệnh cứ m ph hết
Để lại đời dấu vết lm chi
Vượt bin, chuyện đ cũ x
Tấm bia tưởng niệm c g mới đu !
Bia cn đ, cn cu bn tn
Cn đứa la l đảng giết người
Một khi bia đập nt rồi
Khng cn dấu vết của thời vượt bin
Th ai biết những miền hoang đảo
Đ đưa tay ủy lạo thuyền nhn
Tha hồ cho đảng lừa dn
Rằng qun trốn chạy thnh phần c n
Nếu ở lại chng cn ăn bm
Chỉ tốn cơm trong khm, đảng nui !
Vượt bin, chng chết th thi
Sống, thnh Khc Ruột. Mn ơi ....đảng cần !!!

Tiếc thay hn đảo thanh tn
Đ lm việc nghĩa, việc nhn, thế m....
Nghe lời xi dại đảng ta
Xo đi chứng tch bao la tnh người !!!

Tấm bia trn đảo ph rồi
Lăng hồr cũng nt bời như bia !

 

Tha Hương

 

 

* * * * * * * *

 
visitors

 


Guestbook

 

Please sign Guestbook in Memory

of the Boat People Who Died

on their Journey to Freedom.

 

Boat People homepage
 

 

Please bookmark this page, more pictures & articles will be added later.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com