LỜI ĐẢNG

(gởi bọn tị nạn)

 

Tấm bia trên đảo ấy à ?
Chết rồi tưởng niệm hồn ma làm ǵ !
Đảng nào xúi chúng đi vượt biển ?
Chúng chết ch́m là việc ... tất nhiên
Bia kia th́ có ǵ thiêng
Chỉ bày ra chuyện làm phiền đảng ta !
Đảng ra lệnh cứ mà phá hết
Để lại đời dấu vết làm chi
Vượt biên, chuyện đă cũ x́
Tấm bia tưởng niệm có ǵ mới đâu !
Bia c̣n đó, c̣n câu bàn tán
C̣n đứa la là đảng giết người
Một khi bia đập nát rồi
Không c̣n dấu vết của thời vượt biên
Th́ ai biết những miền hoang đảo
Đă đưa tay ủy lạo thuyền nhân
Tha hồ cho đảng lừa dân
Rằng quân trốn chạy thành phần ác ôn
Nếu ở lại chúng c̣n ăn bám
Chỉ tốn cơm trong khám, đảng nuôi !
Vượt biên, chúng chết th́ thôi
Sống, thành Khúc Ruột. Mèn ơi ....đảng cần !!!

Tiếc thay ḥn đảo thanh tân
Đă làm việc nghĩa, việc nhân, thế mà....
Nghe lời xúi dại đảng ta
Xoá đi chứng tích bao la t́nh người !!!

Tấm bia trên đảo phá rồi
Lăng hồrố cũng nát bời như bia !

 

Tha Hương

 

 

* * * * * * * *

 
visitors

 


Guestbook

 

Please sign Guestbook in Memory

of the Boat People Who Died

on their Journey to Freedom.

 

Boat People homepage
 

 

Please bookmark this page, more pictures & articles will be added later.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com