Khc người đy biển
 


(Viết để khc cho mnh v cho những thuyền nhn km may
mắn trn đường vượt biển tm Tự Do sau 1975.- NMH - )

 

Thng Tư ra biển khc người
Oan hồn hỡi, đy trng khơi, xin về
Biển chiều vng nh t huy
Di tay sng nu bước đi v hồn
ứng trn bờ đ c đơn
Khc người bằng tiếng thơ buồn xt xa
Ai hay đy biển l nh
Mu pha lệ hận chan ha đại dương
Thịt da nt dưới bạo cuồng
Ngn trang huyết sử bn đường tử sinh!
Mắt buồn nhn sng biển xanh
Thấy sương khi vẫn v tnh khi sương
M lng đi đoạn đau thương
Xt người đy biển đoạn trường chưa ngui
Thng Tư ra biển khc người
Hiển linh,chứng gim đi lời thơ đau
Ti viễn xứ, người biển su
Chung hồn lưu lạc, chung sầu qu hương
Người trn sng nước trng dương
Ti khung cửa hẹp, gi sương bốn ma
Bc tờ lịch. Lại Thng Tư!
au tnh sng ni lm thơ khc người
Người vi xương trắng biển khơi
Cn ti sống kiếp dn Hời v ai?

 

 

Ng Minh Hằng

 

 

* * * * * * * *

 
visitors

 


Guestbook

 

Please sign Guestbook in Memory

of the Boat People Who Died

on their Journey to Freedom.

 

Boat People homepage
 

 

Please bookmark this page, more pictures & articles will be added later.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com